RTI

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ)

 

Government of Karnataka

Chamarajanagar Institute of Medical Sciences

(Autonomous Institution of Government of Karnataka)

 

 

 

 

 

Right to Information Act (RTI)

RTI - 4(1)A

 

 

4(1)a Academic_Section

 

 

4(1)a: Accounts_Section

 

 

4(1)a: Development_Section

 

 

4(1)a: Record_files

 

 

4(1)a: RTI_Section

 

 

4(1)a: Salary_Section

 

 

4(1)a: Staff_Details

 

 

4(1)a: Supply_Section

 

 

 

RTI - 4(1)B

 

 

4(1)B: Annexures