Library

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ)

 

Government of Karnataka

Chamarajanagar Institute of Medical Sciences

(Autonomous Institution of Government of Karnataka)

 

 

 

CIMS Central Library